« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 2. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr státnice
line

3. semestr: 20. září 2010 - 11. února 2011

Tak jsem Bc./3 a jedeme dál chichichi. Ze společného 1. ročníku STM jsme se změnili na Obor Softwarové inženýrství, což zrovna není úplně ten směr, který jsem původně chtěla studovat, ale uvidíme...
line
« Zápočty a zkoušky    « Semestrálky a cvičení    « Přednášky   
« Předměty »   « Databáze   « PSI   « Algoritmy   « Céčko   « Sin
line

Zápočty a zkoušky:

Info o zápočtech a o zkouškách. Tady mi už jen můžete držet palce, abych sem psala jen samé pozitivní zprávy chichichi.

Databáze:
 • zápočet = semestrálka - plných 40 bodů
 • zkouška 17. 1. 2011 - za 22,5 bodu, tzn. MÁAAM za "D" chichichi.
  Zkouška se skládala z několika bloků:
  - datový model a převod do relačního modelu - závislosti silných a slabých entit, kardinality vztahů, apod.
  - normalizace - dotaz na typ "normální formy" a provést dekompozice
  - SQL dotazy
  - relační modely
  - teorie - nakreslit graf transformace (fakt netuším, wo co gou) a nějaká ta teoretická otázka, my měli Armstrongova pravidla
PSI:
 • test 9. nebo 16. 11. 2010 - bylo možno si zkušebně napsat test s deňákama.
  Test včetně řešení z 9. 11. (zip).
  Zkusila jsem a jsem velmi ráda, že jsem nechtěla být klasifikována. Jedním slovem KATASTROFA... Ale zase vím, kde mám rezervy.
 • zápočet = laborka a dvě semestrálky (Karel a UDP).
  Z laborky jsem získala plných 7 bodů, ze semestrálek 50%, tj. po 3 bodech. Celkem 13 bodů. Ale body jsou mi fukt, hlavně že semestrálky profesor vzal a zápočet MÁAAM chichichi.
 • zkouška 11. 1. 2011 - zadání
 • zkouška 25. 1. 2011 - získala jsem 28 bodů, tzn. MÁAAM za "E" chichichi.
  Zkouškový test varianta A + řešení (zip).
Algoritmy:
 • 5. 11. 2010 - zápočet 1. pokus - NE.
  Testy s řešením (zip, 3 Mb).
  Osobně jsem si šla pouze přečíst zadání, takže jsem během 5 minut odcházela...
 • 26. 11. 2010 - zápočet 2. pokus.
  Testy s řešením (zip, 2 Mb).
  Z 5 příkladů jsem dala 4 - jeden mám stopro blbě, dva stopro (doufám) dobře a ten invariant je sázka do loterie...
  Chybka, správně jsem měla jen jeden, takže opět nic...
 • 22. 12. 2010 - zápočet 3. pokus.
  Zadání testů bez řešení (zip).
  Ani nevím, zda jsem měla něco dobře, prostě už mi to bylo tak nějak jedno. Samozřejmě jsem zápich nedala, čímž pro mne tento předmět skončil...
 • 4. 1. 2011 - zkouška.
 • 18. 1. 2011 - zkouška.
Céčko:
 • zápočet = semestrálka - 40 bodů z 50.
 • předtermín 17. 12. 2010 - získala jsem 35 bodů, tzn. MÁAAM za "C" chichichi.
  Zadání zkouškové písemky - místy neúplné, ale pro představu dostačující.
  Některá řešení v *.cpp (zip soubor, 1 Mb).
Sin:
 • Zápočet = semestrální práce (zip soubor) - získala jsem 47 bodů z 50 a jsem spokojena. Zápočet MÁAAM chichichi.
 • předtermín 17. 12. 2010 - 33 bodů, tzn. MÁAAM za "B" chichichi.
  Zadání zkouškové písemky (zip soubor).
line

Semestrálky a cvičení:

Tady najdete zpracované nebo rozpracované úlohy ze cvičení k jednotlivým předmětům. Samozřejmě takové, které již má tvůrce odevzdané nebo nebude ohrožena jeho pověst nařčením z plagiátorství chichichi.

Databáze:
PSI:
Algoritmy:
 • zápisky ze cvičení - zip soubor (11 Mb). Nejsou ale všechny, po prvním zápichu jsem začala cvičení tak nějak vypouštět...
Céčko:
 • do 19. 10. 2010 odevzdat téma semestrálky
 • do 10. 1. 2011 odevzdat semestrálku
 • moje semestrálka (zip soubor, 3.4 Mb).
  Podařilo se mi ji sice odevzdat do konce prosince 2010, ale získala jsem "jen" 40 bodů, protože zpráva neobsahovala všechny předepsané náležitosti. S ohledem na celkově získanou známu "C" jsem to ale již neopravovala. Lepší známku za svoje vědomosti z PJC už jsem fakt nechtěla chichichi.
Sin:
line

Předměty:

« Databáze   « PSI   « Algoritmy   « Céčko   « Sin
Tady najdete základní info k předmětům včetně jejich základních webových stránek.

Databáze = Databázové systémy (AD7B36DBS)
- teoretický úvod k databázím a databázovým systémům. Tvorbu skutečných databází se ale učit nebudeme. Tenhle předmět vypadá docela rozumně, tak snad nám to vydrží... line
PSI = Počítačové sítě/Počítačové komunikace (AD7B36PSI)
- jednoduše řečeno, měli bychom se naučit "síťovat". line
Algoritmy = Datové struktury a algoritmy (AD7B37DSA)
Tak tenhle předmět, to je teda nářez. Tuším, že jde o složitost a použitelnost algoritmů, ale v přednáškách se zatím nijak neorientuji. Jestli udělám zkoušku z tohodle, tak už ji musím udělat ze všeho...
 • Stránky předmětu
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  - 5. 11. 2010 zápočtová písemka (možnost jedné opravy) - nutno dát 3 příklady z pěti
  - a pak závěrečná písemná a ústní zkouška. Na E ale bude možná ústní zkouška vypuštěna chichichi.
 • "Mehlhorn" (ZIP, 3,2MB) - v angličtině, povinné kapitoly 2 - 7 a kapitola 12
 • scripta Základní grafové algoritmy od J. Černého
 • www stránky předmětu na "courses"
 • archiv - slajdy a příklady Marka Berezovského
 • scripta VŠE - Matematické základy informatiky
line
SIN = Úvod do softwarového inženýrství (AD7B36SIN)
Tak tohle bude teorie jak hrom. Ikdyž kdo ví, kdy se nám může hodit znalost tvorby softwarového projektu...
 • Stránky předmětu. Do stránek předmětu je nutno se přihlásit přihlašovacím heslem a pak ještě standardním heslem ČVUT (tím desetimístným). Jo, není nad utajení chichichi. Navíc je ještě trošku zmatek v kódech, takže aktuálně jsou pokyny k předmětu pod kódem Y36SIN.
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  - zpracovat semestrální práci, což bude softwarový projekt - nároky jsou ale poněkud vyšší než loňský rozsah softwarového projektu na 8 - 12 stran v TEDu chichichi.
  - a pak písemná zkouška.
 • sablona pro Enterprise Architect
 • návod na výpočet Karnerovy metody
 • tahák 1 a tahák 2
line
Céčko = Programování v C/C++ (AD7B36PJC)
- prostě budeme se učit programovat v C/C++.
 • Stránky předmětu
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  - lze předpokládat, že budeme muset rovněž zpracovat semestrální práci, což bude vytvoření nějakého prográmku v "céčku"...
  - a určitě nás rovněž nemine závěrečný písemný test.
 • Programování v C++ a převedeno do PDF (v zip; 2,5 MB )
 • Stručné základy programování v C - z přednášek Algoritmizace Ing. Zdeňka v 1. semestru (zip, 2 Mb).
line

Přednášky:

Jak je vidět z rozvrhu, máme přednášky každý pátek od 7:30 do 14:15. Časově sice dobrý, ale každý pátek do školy, to je poměrně náročné na uvolňování z práce. Ale ono se to nějak vykrystalizuje...
K přednáškám asi není nutno cokoli říkat - prostě jsou to přednášky.

line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2010