t na kalendář

sobota 15. prosince 2007

MiVaSi X.

(aneb MIkuláš, noce, SIlvestr alá BBCC - tentokrát již po DESÁTÉ !!!)

Rok nám utekl jako voda a zase tu byl prosinec a s ním i tradiční akce BBCC - MiVaSi. Tentokrát ale byli BrJájové zaneprázdněni, takže Brtsch zcela netradičně a zcela výjimečně požádal o přípravu mě a Jirku Kr. sr. O Jirku se ale nakonec pokoušela jakási chřipka, či co, takže to dopadlo, jak to dopadlo .

Nejprve trošku dokumentace:

* pozvánka

* foto z přípravné fáze od Mamuta

* foto z MiVaSi od Ciboušů u Ciboušů

* foto z MiVaSi na BBCC - výběr

Odpolední - vycházková část

Protože to bylo desáté MiVaSi, připravila jsem vycházku na Vyšehrad. Na místo, které je prostě hodno toho, abychom jej v takové výročí poctili svou návštěvou .

Sraz na stanici metra C "Vyšehrad" jsem sice naplánovala na 13:45, ale nějak se nám to s Janou vymklo... Přišla jsem až těsně před druhou hodinou... Ještě jsme počkali na dvě metra a pak už jsme se vydali směrem k Vyšehradu. Radana, Gábina a Irena jsou ale holky šikovný a postupně nás dostihly .

Trasa aneb co všechno jsme na Vyšehradě viděli:

* veškeré poznatky a vědomosti jsem čerpala z oficiálních stránek Vyšehradu

* Táborskou bránu, kterou jsme vstoupili za hradební zdi

* zbytky gotické brány Špička

* budovu Jedličkova ústavu

* dům Popelky Biliánové - spisovatelky a vyšehradské patriotky s mírně podivínskými rysy, která se starala i o hroby na Vyšehradském hřbitově

* budovu ředitelství NKP Vyšehrad

* Leopoldovu bránu, kterou jsme vstoupili do samotného Vyšehradu

* rotundu Sv. Martina s dělovou koulí z pruských válek

* panoramata Prahy ze severovýchodních hradeb = Nusle, Prahu 2, ...

* pískovcová Boží muka

* vstup do kasemat a podzemního sálu Gorlice

* kapli P. Marie Šancovské a zbytky kostela Stětí sv. Jana Křtitele

* Nové děkanství

* Karlachovy sady, pojmenované po proboštu Karlachovi, s čertovým sloupem, klasicistní studnou oblíbenou Janem Zrzavým a barokní fontánou

* sochu sv. Vojtěcha

* zbytky kamenného románského mostu, který byl 23 metrů dlouhý a spojoval královský okrsek s bazilikou

* sousoší J. V. Myslbeka, která původně stála na Palackého mostě. Jde o sousoší Libuše a Přemysl, Záboj a Zdislav, Šárka a Ctirad a Lumír a Píseň.

* budovu starého děkanství, za kterou jsou patrné zbytky románské baziliky sv. Vavřince

* panoramata Prahy ze západních hradeb = Vltava, Pražský hrad, Praha 5

* budovu Galerie Vyšehrada, která je pozůstatkem středověké strážní věže

* zbytky zdí královského paláce

* vstup do gotického sklepa, kde je stálá expozice Historické podoby Vyšehradu

* panoramata Prahy z jižních hradeb = Vltava a Podolí

* budovu starého purkrabství

* středověkou studnu

* portál z barokní zbrojnice, který jako jediný zbyl po požáru zbrojnice v roce 1927

* chrám sv. Petra a Pavla, do kterého jsme ale nešli - už nám začínala být zima a čekal nás ještě vyšehradský hřbitov

* Vyšehradský hřbitov, ke kterému ale byla tentokrát jen zevrubná informace. Tento hřbitov si rozhodně zasluhuje větší pozornost, takže až bude trošku tepleji, zkusím vás pozvat na další vyšehradskou procházku

* Slavín, ke kterému spolek Svatobor zpracoval kouzelná pravidla

* sochu sv. Ludmily

* sochu sv. Šebestiána

* pamětní desku geologa prof. Krejčího - tedy tu viděl jen ten, kdo nahlédnul za hradební zeď

* budovu nového proboštství

* Štulcovy sady, pojmenované po proboštu Štulcovi, s jezdeckou sochou sv. Václava a bustou probošta Štulce

* a nakonec ještě Cihelnu bránu, kterou jsme vyšli z pevnosti Vyšehrad a zamířili jsme do restaurace U Šemíka.

Díky štiplavému mrazíku jsme vynechali návštěvu Letní scény, která je umístěna v nejsevernějším cípu pevnosti a dále panoramata Prahy ze severních hradeb. Tak zase někdy příště .

Pro toto sobotní odpoledne všem děkuji za pozornost a za shovívavost při mojí průvodcovské premiéře.

A pro úplnost na závěr ještě diskutovaný rozdíl opat - probošt. Takže

OPAT = představený kláštera některých mužských řádů. V ženských klášterech stejnou roli zastávaly abatyše.

PROBOŠT = latinské označení pro představeného kapituly (a vy si jistě pamatujete, že na Vyšehradě byla knížetem Vratislavem II. založena tzv. Vyšehradská kapitula již v 11. století a měla velký význam pro celou historii Vyšehradu). Výrazem probošt též bývá chápán představený významné řeholní instituce nebo komunity. Proboštové žili dříve v budovách označovaných jako proboštství.

Večerní - restaurační část

Původně bylo plánováno, že do restaurace U Šemíka dorazíme nejdříve v 16:30, ale díky mrazíku jsme to trošku uspíšili a v teple restaurace jsme byli už kolem čtvrté. Ale nevadilo to a U Šemíka bylo velmi a to velmi příjemno. A ještě navíc jsme k Ježíšku dostali mnoho pozvání:

* v lednu od Valachů na kolaudační Večírek s prstí,

* na únor od Vr na Hranatý večírek,

* na březen od Radany do Montafonu,

* na duben od Gábiny na kolaudační Arktický večírek do Benešova,

* a na květen od PP na Paseky na 125tiny,

* jo a zapomněla bych na Brtschovu narozeninovou cestu z Modravy do Písku podél Otavy.

Tak už se všichni na všechno těšíme .

A pokud někomu vadilo, že MiVaSi bylo necyklistické, pak má možnost provětrat před Vánoci kolo ještě v sobotu 22. 12. při akci Nepetsche V. (aneb kdo nepeče, jede na kole).

No a s kým se už neuvidím, tomu přeji krásné a klidné Vánoce.

na hlavní stránku

copyright © vrstevniceJ 2007